Fransa Vize Reddi ve İtiraz 2022
Fransa Vize Reddi ve İtiraz 2022
Merhabalar! Fransa Vize Reddi ve İtirazı 2022 sayfamıza Hoşgeldiniz. Fransa vizesi başvurusunda bulunan kişilerin eksik, hatalı veya sahte evrak beyan etmesi, seyahat amacının ispat edilmemesi, başvuru sahibinin Fransa seyahati bitiminde ülkeden ayrılacağına istinaden belgeleri beyan etmemesi gibi durumlarda vize başvuruları ret ile sonuçlanmaktadır. Başvuru evrakların eksikiz, hatalı veya aldatıcı bir şekilde hazırlanması  yada konaklama rezervasyonu, seyahat programınızın gerçek olmaması, mantıklı bilgiler içeren dosyanın  veya evrakların sunulmamısı gibi sebeplerden dolayı vize başvurunuz onaylanmamıştır vize reddi almışsınızdır.

Fransa Vize Reddi Nedir?

Fransa Büyükelçiliği’nin ya da Fransa Başkonsolosluğu’nun vize başvuru dosyanızı inceledikten sonra, çeşitli sebeplerle seyahatinizi uygun bulmaması sonucu verdiği karara vize reddi denilir. Turistik, ticari, aile ziyareti ya da eğitim amacı ile Almanya’ya gitmek için Vfs Global üzeriden başvurunuzu yaptınız ve size Fransa vize reddi geldi. Fransa vize reddi, başvuruda bulunan kişinin vize işlemleri sırasında yapmış olduğu hatalardan kaynaklanmaktadır. İlgili ülkenin konsolosluğu tarafından ret kararı ile sonuçlanmış bir Fransa Schengen vizesi için itiraz etme hakkı yoktur. Ancak başvuru sahibi, vize başvuru merkezi ile gerekli olan tüm işlemleri tekrardan yapabilmektedir.

Fransa Vize Reddi Sebepleri; Fransa Vize Reddi Nedenleri

 • Seyahat Belgelerinden Kaynaklı Fransa Vize Reddi
 • Seyahat Şartları Ve Seyahat Amacından Kaynaklı Fransa Vizesi Reddi
 • Schengen Giriş Yasağından Kaynaklı Fransa Vize Reddi
 • Ekonomik Şartlardan Kaynaklı Fransa Vize Reddi
 • Schengen Vizesi Süresinden Kaynaklı Fransa Vizesi Reddi
 • Sağlık Sigortası Sebebiyle Fransa Vizesinin Reddedilmesi
 • Kişinin Ülkesine Dönmesi Konusunda Şüphe Olmasından Kaynaklı Fransa Vizesi Reddi
Vize başvurusunun ret sebebi pek çok farklı etkene bağlı olarak gelişebilir. Konsolosluk tarafından verilen kararlar doğrultusunda vizeye onay çıkmaması sık karşılaşılan durumlardandır. Başvuru sahibinin kendi ülkesine döneceğine dair yeterli güvence verememesi ve seyahati kanıtlayıcı belgelerin eksikliği gibi kriterler, ret sebepleri arasınadır. Vize başvurusu ret nedenleri şunlar olabilir:
 • Konsolosluğun kişinin kendi ülkesine geri döneceğine dair yeterince ikna olmaması,
 • Seyahat süresince konaklama veya ulaşım garantisinin sunulamaması,
 • Sosyal güvencenin olup olmaması ve çalışma durumunun karara olumsuz etki etmesi,
 • Sabit gelir olduğunun kanıtlanamaması,
 • Güncel banka hesap hareketlerinin sunulmaması,
 • Geçmiş dönemlerdeki seyahatlerde olumsuz olaylar yaşanması,
 • Evraklarda yalan beyan veya hatalı bilgilerin sunulması,
 • Daha önce yurt dışına giden ve dönmeyen akrabaların olması,
 • Başvuru sahibinin pasaportunda bamlanmış ülkeler olması,
 • Geçmiş dönemlerde vizenin reddedilmesi.
Konsolosluklar, vize kararlarının çıkmasında yetkili olan kuruluşlardır. Bazı ülkeler aracı firmalar üzerinden başvuruları kabul etse bile son karar yine ülkenin Konsolosluğu’na bağlı olarak gelişir. Farklı nedenlerden dolayı vizelerin olumsuz yanıtlanması mümkündür. Bu nedenle vize başvuru evraklarında seyahatin amacı ve seyahat sürecindeki masrafların nasıl karşılanacağına dair güvencelerin verilmesi gerekmektedir. Günümüzde artan yurt dışına göç olayları, ülkelerin vize prosedürlerini sıkılaştırmasına sebep olmuştur. Vize başvurusu reddi almamak için tüm bilgilerin net olarak sunulması ve yetkili kurumların ülkeye geri dönüleceğine ikna olmaları önem taşımaktadır. Seyahat Belgelerinden kaynaklı Fransa Vize reddi - Fransa vizesi başvurusunda sunulan seyahat belgeleri güncel, orijinal, geçerliliği devam eder nitelikte olmalıdır. Fransa vizesi başvuru işlemleri için sunulan belgelerin eksik ya da sahte olması gibi durumlarda vize başvurusu Fransa vize reddi ile sonuçlanabilir. Fransa vizesi başvurusunda ibraz edilen belgelerin Fransa konsolosluğu tarafından belirlenen standartlara uygun olmasına dikkat edilmelidir. Seyahat şartları ve seyahat amacından kaynaklı Fransa vizesi reddi - Fransa Konsolosluğu'na Fransa vizesi için başvuruda bulunan kişiler, yapacakları seyahatin amacını ve başvuru sahibinin söz konusu seyahate ilişkin şartları taşıdığını gösterir belgeler sunmalıdır. Fransa vizesi başvurularında seyahatin amacı ve şartlarına ilişkin kanıtlayıcı belgeler sunamayan ya da sunduğu belgeler inandırıcı bulunmayan kişilerin Fransa vizesi başvuruları Fransa vize reddi ile sonuçlanabilmektedir. Örneğin; kişi Fransa'ya Aile ziyareti amacıyla seyahat ediyorsa Fransa'da ikamet eden yakınlarına ve yapacağı seyahatin şekline ilişkin belgeler sunmalıdır. Schengen Giriş yasağından kaynaklı Fransa vize reddi - Schengen Bölgesi'ne üye ülkelerden herhangi birinin Schengen vizesi konusunda aldığı karar Schengen Bölgesi'ne üye diğer ülkeler açısından da bağlayıcı olabilmektedir. Schengen Bilgi Sisteminde (SIS) üye ülkelerden herhangi birine girişi yasak olduğuna dair kayıt bulunan kişilerin Fransa vize başvurusu reddi ile sonuçlanabilmektedir. Ekonomik şartlardan kaynaklı Fransa vize reddi Fransa vizesi başvurusunda bulunan kişiler, Fransa seyahatleri süresince ihtiyaçlarını karşılayacak ekonomik koşullara sahip olduklarını ve sahip oldukları gelirin yasal yollarla elde edildiğini gösterir belgeler sunmalıdır. Fransa Konsolosluğu Fransa vizesi başvurusunda bulunan kişinin seyahat için yeterli maddi imkana sahip olmadığını ya da sahip olduğu maddi olanaklara yasal yollarla kavuşmasının mümkün olmadığına kanaat getirmesi durumunda, bu kişilerin Fransa vize başvurularını reddetmektedir. Schengen vizesi süresinden kaynaklı Fransa vizesi reddi - Schengen vizesi 6 aylık süre içerisinde en fazla 90 gün konaklama hakkı veren bir vizedir. Fransa Schengen vizesi başvurusunda bulunan kişi son 6 ay içerisinde Schengen Bölgesi'nde 90 gün konaklamış ise, kişi Fransa vize reddi ile karşılaşabilmektedir. Kamu Güvenliği nedeniyle Fransa Vizesinin reddedilmesi - Fransa Vizesi başvurusunda bulunan kişinin belirlenen yasal çerçevede Schengen bölgesine üye ülkelerden biri ya da birkaçı için kamu düzeni, kamu sağlığı, güvenlik gibi konularda tehlikeli bulunması durumunda Fransa vizesi talebi reddedilir. Sağlık sigortası sebebiyle Fransa Vizesinin reddedilmesi - Fransa konsolosluğu ülkeye seyahat edecek kişilerden seyahat sürelerini kapsayan seyahat sağlık sigortası yaptırmasını talep etmektedir. Fransa vizesi başvurusunda geçerli ve konsolosluk tarafından belirlenen standartlara uygun Seyahat Sağlık Sigortası poliçesi ibraz edilmediği takdirde Fransa vizesi başvurusu Fransa vize reddi ile neticelenebilir. Kişinin ülkesine dönmesi konusunda şüphe olmasından kaynaklı Fransa vizesi reddi Fransa vizesi başvurusunda bulunan kişiler Fransa seyahatleri sona erdiğinde ülkeden ayrılacaklarını gösterir belgeler ibraz etmelidir. Fransa konsolosluğuna vize başvurusunda bulunan kişiler seyahatleri bittiğinde ülkelerine geri döneceklerini gösterir belgeler sunamadığı takdirde Fransa vizesi başvurusu reddedilebilmektedir. **Fransa Vize reddine itiraz - Fransa vize başvurusu reddedilen kişiler Fransa vize başvuruları red ile sonuçlanan kişilerin karara itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Fransa vize başvurusuna red cevabı alan kişiler eksik ya da yanlış beyan edilmiş evraklarını tamamlayarak Fransa Ankara Büyükelçiliği'ne reddedilen vize başvurularının yeniden değerlendirilmesi talebi ile başvuru yapabilirler.

Fransa Vize Reddine İtiraz

Fransa seyahati için vize başvurusu yapıldığında süreç başlar. Bu süreç 10 gün gibi bir zamanda sonuçlanabilir. Ancak vize başvurusu ret cevabı ile sonuçlandığı takdirde başvuru yapan şahıs evraklarını ve gerekli durumları gözden geçirip yeniden başvuru yapabilir. Aynı zamanda bu karara itiraz hakkı da bulunmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi evraklarını gözden geçiren şahıslar yeniden değerlendirme yapılması isteminde bulunarak Fransa Ankara Büyükelçiliğine başvuru yapabilir. Bu hususta dikkat edilmesi gereken nokta hangi sebeple vize reddi sonucu alındı ise bu konuda eksiklik ya da düzeltme yapılmalıdır. Bu düzeltme yapıldığı takdirde vize başvurusu için itiraz hakkı bulunabilir. Gerekçeleri yerine getirmeden yine aynı hata ile vize başvurusunda bulunmak bir ret kararı daha alınmasına sebep olabilir ve bir sonraki vize başvurusunu bu ret kararları da etkileyecektir. Başka bir ülke için alınan vizelerde de daha önce alınan ret kararları incelenmektedir. Konsolosluk yetkilileri bu kararların neden verildiğini sorgular ve bu hususlarda değişme oldu mu bunu kontrol eder. Vize başvurusu reddedilenlerin itiraz etme yolu genellikle yazılı olarak olabilmektedir. Ret kararın itiraz edebilmek için nedeninin ne olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Başvuru dosyasındaki belge eksikliği, geçmiş dönem seyahatleri vb. pek çok farklı ret nedeni olabilir. Ret sebebinin ne olduğu anlaşıldıktan sonra buna göre itiraz oluşturulmalıdır. Ülke Konsoloslukları’na itiraz edebilmek için ret kararının aksini ispat eden dökümanların sunulması gerekir. Bazı durumlarda eksik evrak olmamasına rağmen ret kararıyla karşılaşılabilmektedir. Böyle zamanlarda kararın neden çıktığının anlaşılması önem taşımaktadır.

Vize başvurum reddedildi – Ne yapabilirim?

Vize başvurunuz reddedilmiş ise ve bunun sebebini anlayamadıysanız, vize bölümünde verilmiş olan kararın tekrar incelenmesini talep edebilirsiniz. (resmi merciin vermiş olduğu karara itiraz etme hakkı) Ya şahsen itiraz edebilirsiniz veya başka birisini (örn. Avukat veya herhangi temsilci) yetkili kılabilirsiniz. Birisini yetkili kıldığınız takdirde sizin tarafınızdan imzalanmış bir vekaletname gerekmektedir. 18 yaşını doldurmuş ve daha küçük olan çocukların itirazı velayet sahibi veya sahipleri tarafından edilmesi gerekmektedir. Vize başvurusu reddedilenin ne yapması gerektiği konusu belirli sebeplerden dolayı ret alanları ilgilendiren bir konudur. Vize başvurusu reddi pek çok etkene bağlı olarak gerçekleşmiş olabilir. Ülke Konsolosluğu’na teslim edilen başvuru dosyasında hata veya eksiklik olması ret almanın en yaygın sebeplerindendir. Vize başvurusundan ret alanlar, karara itiraz edebilme hakkına sahiptir. Ret kararı iletilen kişilerin dilekçe yoluyla itiraz oluşturma hakkı bulunmaktadır. İtiraz süreci, başvuruları aksatacağı ve seyahat planlamasını geciktireceğinden genellikle yeniden başvuru yolu tercih edilmektedir. Ret alan kişiler, başvuru dosyasındaki eksikleri tamamlayarak yeniden başvuru yapma yoluna gidebilir. [box type="note" align="" class="" width=""] Red cevabında yasal düzenlemeye ilişkin bilgilendirme var ise (örneğin Schengen vizesinde) dikkat edilmesi gereken husus aşağıdaki gibidir: - Red cevabının verilmesinin en geç bir ay sonrasında Vize bölümüne itiraz dilekçesi ulaşmış olması gerekmektedir. - İtiraz dilekçesi Almanca dilinde yazılı ve şahsen imzalanmış olarak (Faks, posta yolu ile veya tarayıcıdan geçirilip elektronik postaya ek olarak) ibraz edilmesi gerekmektedir. Belirli bir form mevcut değildir. Ayrıca vize bölümüne göndermiş olduğunuz itiraz dilekçesini iliştirilebilmek için Red cevabında yer alan altı veya yedi haneli rakam kodu, isminizi, doğum tarihinizi ve elektronik posta adresini vermeniz rica olunur. - İtiraz dilekçenizde bir açıklama bulunması uygundur. Size verilmiş olan red cevabında gösterilen sebeplere değinmeniz rica olunur. Yazınızda beyan etmiş olduğunuz sebepleri mümkün oldukça Almancaya tercüme edilmiş evraklarla belgeleyiniz. Vize bölümüne ibraz etmiş olduğunuz evrakların tekrar gönderilmesi gerekmemektedir. - Yeniden ücret tahsis edilmemektedir. Red cevabında yasal düzenlemeye ilişkin bilgilendirme yok ise dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir: - Red cevabının verilmesinin en geç bir yıl sonrasında Vize bölümüne itiraz dilekçesi ulaşmış olması gerekmektedir. - Schengen vizesine ilişkin 2 ve 4 No`lu şıklara bakınız İtiraz dilekçenin gönderilmesinin ardından vize bölümü tarafından yapılan ayrıntılı inceleme bir kaç ay (genellikle 3 aya kadar) sürebilmektedir. İtiraz dilekçesinin incelenmesinin ardından sizinle irtibata geçilecektir. Eksik evrak veya seyahat süresinin geçmesi nedeniyle red edilen Schengen vize başvurularına itiraz etmek yerine, tamamlanmış evraklar ve ücrete mukabil yeni bir seyahat tarihi belirleyerek yeniden başvuru yapmanızı tavsiye ederiz. Red cevabına karşı mahkemede dava açılabilmektedir. Bu konuya ilişkin internette www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/vg/.sayfasında bilgi edinebilirsiniz. Red cevabında yasal düzenlemeye ilişkin bilgi bulunması halinde dava açma süresi bilgilendirmenin tebligat tarihinden itibaren bir aydır. Red cevabında yasal düzenlemeye ilişkin bilgi bulunmaması halinde dava açma süresi tebligat tarihinden itibaren bir yıldır. [/box] [box type="info" align="" class="" width=""] Fransa vize reddi alanlar bu noktada 2 seçeneğe sahiptirler Bunlar:
 1. Kararı verilmiş olan vize reddine itiraz etmek.
 2. Tekrar yeni bir başvuru oluşturmak.
[/box] Kararı verilmiş olan vize reddine itiraz etmek Ancak hangi adımı izlerseniz izleyin öncelikle yapılması gereken, önceki başvuruda alınan Fransa vize reddi sebepleri üzerine düzgün tespitler yaparak bu olumsuz koşulu düzeltmek olmalıdır. Fransa vize reddi sonrası olumlu sonuç alabilmek için yapılabilecek tüm alternatifleri sizler için açıklamaya çalışacağız. Gelin sizi ile beraber vize reddi nedenlerine bakalım

Fransa Vize Reddi Nedenleri

Fransa vize reddi nedenleri, Fransa Büyükelçiliği’nin pasaportunuz ile birlikte size ulaştırdığı genellikle 2 sayfadan oluşan Almanca ve Türkçe açıklamaları bulunan bir mektupta yer alır. Toplamda 9 ana başlıkta toplanan Fransa vize reddi sebepleri, size gönderilen mektupta, sizinle ilgili olan maddeler işaretlenmiş halde gelir. Ofisimizle iletişime geçerek her gün onlarca vatandaşımız evraklarının tam ve formunun hatasız olmasına rağmen Fransa vize reddi aldıklarını söylemekteler. Ancak burada açıklık getirilmesi gereken bir nokta var. Hatasız, tam ve doğru başvuru, maalesef sadece gerekli evrak listesindeki evrakların teminiyle gerçekleşmiyor. Her zaman söylediğimiz gibi her vize başvurusu tek ve benzersizdir. Bir başvuran için yapılması doğru olan bir şey, diğer başvuran için yanlış olabilir. Dahası, tecrübesizlikten kaynaklı çelişki ve şüphe yaratan noktalar çoğu zaman ilk incelemelerimizde ortaya çıkmakta. Aslında vize retleri çoğu zaman bilmeden yapılan bu hatalar sonucunda ortaya çıkıyor. Sonuç olarak da karar mercileri belirli sebeplerle bu tip başvuruları reddediyorlar. Vize reddi nedenleri bir veya birden çok maddeye dayanabilir. Yapılması gereken işaretli maddelerin çeşitli yollarla düzeltilmesini sağlamaktır. Bunun içim aşağıdaki bölümde Fransa vize reddi maddelerini olabildiği kadar genişleterek anlatmaya çalışacağız.

Fransa Vize Reddi 1. Madde

[box type="note" align="" class="" width=""]‘‘Es wurde ein falsches, gefälschtes oder verfälschtes Reisedokument vorgelegt‘’[/box] Fransa vize reddi 1. maddenin Türkçe çevirisi: Sahte veya üzerinde oynanmış seyahat evrakı sunulmuştur. Bu madde, en ciddi vize reddi sebeplerinden biridir. Şayet verdiğiniz evrakların orjinalliğinden eminseniz, destekleyeci belgelerle itiraz etmek mümkündür.

Fransa Vize Reddi 2. Madde

[box type="note" align="" class="" width=""]‘’Der Zweck und die Bedingungen des beabsichtigten Aufenthalts wurden nicht nachgewiesen.’’[/box]Fransa Vize Reddi 2. Madde Fransa vize reddi 2. madde Türkçe çevirisi:Öngörülen seyahat şartları ve amacı kanıtlanmamıştır. Bu maddeden alınan vize reddi olası sebepleri: Evrakların tamamının sunulmamış olması, Seyahatin amacının, sunulan evraklar tarafından anlaşılamaması, Seyahatin amacı ile ilgili çelişkili bilgiler verilmiş olması, Seyahat amacı ile verilen belge/sözlü ifadelerin uyuşmaması, Akrabalık bağının kanıtlanamaması, İş durumunun teyit edilememesi ya da belgelendirilememesi, Başvurulan tarihlerin izin tarihinize uygun olmaması, Daha önceki vizenizin Fransa ziyareti için kullanılmaması, Otel ve uçak bileti rezervasyonlarının süreç içinde iptal olması. Yukarıda belirtilen sebeplerin pek çoğu genel itibari ile evrak eksikliğinden ya da hatalı evrak grubundan oluşmaktadır. Bu sebeple eksik evrakların toparlanarak tekrar başvuru yapılması gerekir. Bu madde için itiraz hakkı genel itibari ile önerilmez.

Fransa Vize Reddi 3. Madde

[box type="note" align="" class="" width=""]‘’ Sie haben nicht den Nachweis erbracht, dass Sie über ausreichende Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts für die Dauer des beabsichtigten Aufenthalts oder für die Rückkehr in Ihren Herkunfts- oder Wohnsitzstaat oder für die Durchreise in einen Drittstaat verfügen, in dem Ihre Zulassung gewährleistet ist, oder Sie sind nicht in der Lage, diese Mittel rechtmäßig zu erlangen.’’[/box] Fransa vize reddi 3. madde Türkçe çevirisi: Seyahat için başvurduğunuz süre için; Geçiminizi sağlayacak, ülkenize ve ya sizi kabul edebilecek başka bir ülkeye gitmek için yeterli maddi olanaklara sahip olduğunuza dair kanıtlayıcı belgeler sağlanamamıştır. Bu maddi imkanlara yasal yoldan ulaşımınız mümkün görünmemektedir. Bu maddeden alınan vize reddi olası sebepleri: İkamet Yasasının 68. maddesi uyarınca sunulmuş taahütname/davetiyeden, davet eden kişinin kredibilitesinin olmaması, İkamet Yasasının 68. maddesi uyarınca sunulmuş taahütname/davetiyenin ibraz edilmemiş olması, Seyahati karşılayacak gerekli maddi olanakların belgelendirilememesi, Son 3 aya ait banka hareketlerinin yerine, bankadan alınan bir teyit mektubunun iletilmesi, Son dönemde hesaba yatırılan bir tutarın, 3 aylık banka hareketleri olmadan verilmesi. Yukarıda belirtilen maddeler (ilk şık hariç) evrak eksikliğinden veya hatalı evrakların iletilmesinden kaynaklandığından, doğru evraklarla tekrar başvuru yapılmasını tavsiye ederiz. Evrakların düzeltilmesi ve hangi ek evrakların eklenmesi gerektiği konusunda danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

Fransa Vize Reddi 4. Madde

[box type="note" align="" class="" width=""]‘’ Sie haben sich im gegenwärtigen Zeitraum von 180 Tagen bereits 90 Tage Gebiet der Mitgliedstaaten auf der Grundlage eines einheitlichen Visums oder eines Visums mit räumlich beschränkter Gültigkeit aufgehalten.’’[/box] Fransa vize reddi 4. madde Türkçe çevirisi: 180 günlük zaman diliminde, Schengen bölgesi veya sınırlı bir bölgede, geçerli bir vizeyle 90 gün kalmış bulunmaktasınız. 180 günlük bir zaman diliminde, Schengen bölgesinde bulunan herhangi bir (veya birden fazla) ülkede maksimum 90 gün kalabilirsiniz. Bu durumda alınan vize reddine itiraz etmek ya da yeniden başvurmak mümkün değildir.180 günlük periyottan sonra tekrar başvuru yapmak mümkün olacaktır.

Fransa Vize Reddi 5. Madde

[box type="note" align="" class="" width=""]‘’Sie wurden im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben von ___.’’[/box] Fransa vize reddi 5. madde Türkçe çevirisi: Schengen Bilgi Sistemine (SIS) _______________________ (üye devlet adı belirtiniz) tarafından sizinle ilgili giriş yasağı kaydı girilmiştir. Schengen Bilgi Sisteminde adınıza giriş kaydı yasağı konduğunu belirtir. Bu kayıt kaldığı sürece vize alma şansı yoktur. Bu kaydın kaldırılması için giriş yasağı koyan ülkenin resmi mercilerine başvuru yapmak gerekir. Schengen Bilgi Sisteminde adınıza giriş kaydı yasağı konduğunu belirtir. Bu kayıt kaldığı sürece vize alma şansı yoktur. Bu kaydın kaldırılması için giriş yasağı koyan ülkenin resmi mercilerine başvuru yapmak gerekir.

Fransa Vize Reddi 6. Madde

[box type="note" align="" class="" width=""]‘’Ein oder mehrere Mitgliedstaaten sind der Auffassung, dass Sie eine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit gemäß Artikel 2 Nr 21 der Verordnung (EG) Nr 2016/399 (Schengener Grenzkodex) oder die internationalen Beziehungen eines oder mehrerer Mitgliedstaaten darstellen.’’[/box] Fransa vize reddi 6. madde Türkçe çevirisi: Bir veya birden çok üye devlet, 399/2016 sayılı Yönetmeliğin, 2. Maddesinin 21. Fıkrasında belirtildiği şekilde kamu düzeni, ulusal güvenlik, kamu sağlığı veya bir veya birden çok üye devletin uluslararası ilişkileri bakımından tehlike oluşturduğunuz kanaatindedir. Bu maddeden alınan vize reddi olası sebepleri: Yabancılar İstihdam Yönetmeliği (BeschV) uyarınca talep etmiş olduğunuz faaliyete Fransa’da izin verilmemesi, Yanlış veya sahte evraklar sunulması ya da çelişkili ve yanlış beyanda bulunulması, Büyükelçiliği veya başkonsolosluğu yanıltmaya çalışıldığının anlaşılması, Yabancılar merkez sicilinde (AZR) kaydınızın olması.

Fransa Vize Reddi 7. Madde

[box type="note" align="" class="" width=""]‘’Der Nachweis, dass Sie über eine angemessene und gültige Reisekrankenversicherung verfügen, wurde nicht erbracht.’’[/box] Fransa vize reddi 7. madde Türkçe çevirisi: Geçerli ve uygun bir seyahat sağlık sigortasına sahip olduğunuza dair kanıtlayıcı belgelerin sunulmaması. Vize reddi sebepleri içerisinde düzeltilmesi en kolay olan maddedir. Sorun seyahat sağlık poliçesinin sunulmamış yada hatalı sunulmuş olmasından kaynaklanır. Eksik veya hatalı evraktan kaynaklandığından itiraz yerine düzgün bir poliçe eklenerek eski evraklar aynen korunarak başvuru yapabilirsiniz. Seyahat sağlık sigortasını danışmanlarımız sizin adınıza düzenleyerek olası sorunu tekrar yaşamanızı önleyecektir.

Fransa Vize Reddi 8. Madde

[box type="note" align="" class="" width=""]‘’ Die vorgelegten Informationen über den Zweck und die Bedingungen des beabsichtigten Aufenthalts waren nicht glaubhaft.’’[/box] Fransa vize reddi 8. madde Türkçe çevirisi: Öngörülen seyahatin amacı ve şartlarını gösteren kanıtlayıcı belgeler inandırıcı değildir. Bu maddeden alınan vize reddi olası sebepleri: Evrakların tamamının sunulmamış olması, Seyahatin amacının, sunulan evraklar tarafından anlaşılamaması, Seyahatin amacı ile ilgili çelişkili bilgiler verilmiş olması, Seyahat amacı ile verilen belge/sözlü ifadelerin uyuşmaması, Akrabalık bağının kanıtlanamaması, İş durumunun teyit edilememesi ya da belgelendirilememesi, Başvurulan tarihlerin izin tarihinize uygun olmaması, Daha önceki vizenizin Fransa ziyareti için kullanılmaması, Otel ve uçak bileti rezervasyonlarının süreç içinde iptal olması. Vize başvurusu yaparken, belirtilen seyahat tarihinin değerlendirme işlemi esnasında geçiş olması, vize başvurusunun geç yapılması. Fransa vize reddi maddeleri içerisinde en sık rastlanan ret sebeplerinin başında 8. madde gelmektedir. Evraklarla ilgili problemler ya da vize başvurusunun geç yapılmış olması temel sebeplerdir. Tüm evrakların gözden geçirilerek ve yeni bir seyahat tarihi ile tekrar başvurulması mümkündür.

Fransa Vize Reddi 9. Madde

[box type="note" align="" class="" width=""]‘’ Ihre Absicht, vor Ablauf des Visums aus dem Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten auszureisen, konnte nicht festgestellt werden.’’[/box] Evrakların tamamının sunulmamış olması, Türkiye’de geçimin nasıl sağlandığı ile ilgili kanıtlayıcı belgeler sunulamaması, Türkiye’de geçiminizin istikrarlı bir yapıda olduğunun kanıtlanamaması, Türkiye’de ailevi ve ekonomik bağlarınızın ispat edilememesi, Çok sık rastlanan vize reddi nedenlerinden biri de 9. maddedir. Bu maddeden dolayı alınan vize reddinin oldukça iyi incelenmesi ve eksiklerin doğru tespit edilmesi gerekir. Eğer hiçbir eksik olduğunu düşünmüyor iseniz itiraz yoluna gitmek mümkündür.

Fransa Vize Reddi 10.madde

Kamu Güvenliği Nedeniyle Fransa vizesinin Reddi: Fransa Vizesinde başvuruda bulunan kimsenin kamu düzenini bozacak güvenliği zafiyete sokacak tutumları var ve bu kayıtlarda varsa vize reddi sonucunu verir.

Vize Reddi İtiraz Dilekçesi

Fransa Vize Reddi İtiraz Dilekçesi, Fransa’ya yapmış olduğunuz vize başvurunuzun olumsuz sonuçlanması durumunda konsolosluk nezdine yazılan dilekçeyi ifade etmektedir. Vize alımınızın ret ile sonuçlanması yeni bir başvuru yapmanıza engel olmamakla beraber yapacağınız işlemlerinde eksiksiz ve hatasız olması dikkate alınarak devamıyla işleme koyulmaktadır. Dilekçe, Fransa Konsolosluğuna ithafen yazılması gereken bir işlemdir. Eğer ki bu dilekçe kapsamında vize reddiniz seyahat bilgilerinizin eksikliğini, hatalı yanlarını ve bilgilerin güncelliğini kapsayacak şekilde gerçekleşirse Konsolosluklar doğrultusunda değerlendirilmeye alınarak incelenecektir. Bu işlemlerin tekrar incelenmesine ve zamanın belirsizliğe yol açacaktır. Fransa vize reddi itiraz dilekçesi, vize reddi noktasında tekrardan bilgilerin güncelliği, pasaportun süresinin geçerliliği, evrakların tamamının özgün ve orijinal olarak ilgili yerlere sunulmasıyla hazırlanıp tekrar işlemlerin başlamasına olanak sağlayacaktır. Bu dilekçe üzerinden yapılacak olan yeni başvurunun baş muhatabı ilgili seyahat acenteleri veya vize acentelerinden ziyade bilhassa Fransa Konsolosluğudur. Bu başvurulara onay ve yetkisi yalnızca Fransa Konsolosluğuna aittir. İlgili acentelerin bu tip dilekçelere yetki ve onayları söz konusu değildir. Vize başvurusu reddi için itiraz dilekçesi spesifik bir forma sahip değildir. Seyahat edilecek ülkeye bağlı olarak itiraz dilekçelerinde farklılık olması mümkündür. Vize itiraz dilekçelerinin yazılma dili ve kişisel bilgileri içermesi önem taşımaktadır. Vize başvuru reddi itiraz dilekçesi özellikleri ve dikkat edilecekler şunlardır:
 • Ülke Konsolosluğu’nun orjinal dilinde yazılmalı ve başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır.
 • Elektronik posta, faks veya posta ile Konsolosluğa gönderilmelidir.
 • Başvuru sahibinin e-posta adresi, ismi ve doğum tarihi dilekçede mutlaka yer almalıdır.
 • Ret kararının aksini kanıtlayacak olan durumların belirtilmesi gerekir.
Vize başvuru reddi itiraz dilekçesi, olumsuz kararı düzeltmek adın başvuru sahibi tarafından yazılması gereken resmi bir evraktır. Bu nedenle vize itiraz dilekçeleri, kişinin kendisi tarafından açık ve net biçimde yazılmalıdır. Vize reddi itiraz dilekçesinin verilmesi için ekstra ücret talep edilmemektedir. Almanya vize reddi yazımızı okumak için tıklayınız
Almanya Vize Reddi İtirazı

Vize Başvurunuz Reddedilmemesi İçin Öneriler

Vize başvuru reddi almamak için tavsiyeler vizeden olumlu yanıt alma olasılığını arttırmaktadır. Vize başvuru sürecinde pek çok noktaya dikkat edilerek işlem yapılması gerekmektedir. Bütün detayların inceleneceği göz önünde bulundurularak başvuru dosyaları hazırlanmalıdır. Vize başvurusunun reddedilmemesi için dikkat edilecek noktalar şunlardır:
 • Ülkelerin vize başvurusunda hangi evrakları istediğinin detaylı olarak kontrol edilmesi gerekir. Sunulan tüm evrakların güncel olması ve doğruyu yansıtması önemlidir.
 • Vize başvurusu yapılırken seyahat edilecek ülkeye dair konaklama ve uçak bileti rezervasyonları sunulmalıdır. Kimi ülke için rezervasyon yaptırmak yeterli olurken bazılarında satın alınmış olması gerekir. Rezervasyon dökümanları başvuru dosyasında mutlaka bulunmalıdır.
 • Finansal durumu kanıtlayıcı evrakların eksiksiz olarak sunulması gerekir. Banka hesabında masrafların karşılanacağını garanti edecek tutarda paranın bulunması önemlidir. Çalışmayan veya öğrenci olan kişilerin ise sponsor belgelerini sunmaları gerekmektedir. Öğrenci olan kişilerden öğrenci belgelerini temin etmeleri istenir.
 • Schengen vizesi, AB ülkelerine giriş yapabilmeyi olanaklı kılan bir vizedir. Fakat ilk giriş yapılacak ülke üzerinden Schengen vizesinin alınmış olması önemlidir. O anki vize için herhangi bir sorun oluşturmasa bile gelecek vize başvurularını olumsuz etkileme ihtimali bulunur.
 • Konsolosluklar için kişinin belirli bir süre düzenli işte çalışıyor olması önemlidir. Yeni işe girdikten sonra hemen vize başvurusunda bulunmak şüphe uyandırıcı bir durum olabilir. Bu nedenle çalışılan iş yerinde minimum 5-6 ay süreli bulunulması tavsiye edilir.

Sık Sorulan Sorular ve Cevaplar

Vize Reddi İtiraz Dilekçesi Kaç günde Sonuçlanır?

Vize reddi itiraz dilekçesinin sonuçlanma süresi Konsoloslukların yoğunluk dönemlerine bağlı olarak değişebilir. Ortalama sonuçlanması süresi, 1-1,5 aylık zaman diliminde olmaktadır. Vize ret kararı çıkmasından itibaren en geç 1 ay içerisinde başvuru sahibinin itiraz etmesi gerekir. Sürenin aşılması halinde vize reddine itiraz yapılamamaktadır. Konsolosluklar, vize reddi itiraz dilekçelerine cevap vermek için 3 ay süreye sahiptir. En geç 3 ay içerisinde itiraz dilekçeleri sonuca bağlanmaktadır. Dilekçeyle itiraz başvurusu yapmak birkaç aylık bir zaman dilimine mal olacağından genellikle yeniden başvuru gerçekleştirilir. Seyahat planlamasını yapmış ve erteleyemeyecek kişiler için beklemek sorun oluşturacağından aynı işlem adımlarıyla yeni başvuru yapılmaktadır. Vize reddi alarak yeniden başvuru yapacakların harç ücretlerini tekrar ödemeleri zorunludur.

Vize reddi itiraz dilekçesini nereden temin edebilirim?

Vize reddi itiraz dilekçesini buradan indirebilirsiniz. https://www.akademiad.com/wp-content/uploads/2021/10/vize-reddi-ve-inceleme-talep-dilekçesi.pdf Fransa Vize Reddi ve İtirazi yazımı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bizim ile iletişime geçmek için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir